Амжиргааны доод түвшин


2015 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2014 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2013 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2012 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2011 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2010 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2009 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

1991-2008 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2017 оны 04 сарын 13-ны байдлаар

Алтан тариа 1-р гурил:.1300 төг (кг)
Элсэн чихэр:...............  1900 төг (кг)
Цагаан будаа:..............  2200 төг (кг

Сүү:.............               ..   2000 төг )
Хонины мах ястай : ...  6000 төг (кг)
Үхрийн мах ястай:....... 6000 төг (кг)
Ямааны ястай мах:....   5000 төг (кг)

Ямааны ноолуур:          70000 төг (кг)
Бензин А-80:............... ..1710 төг )
Бензин А-92:............... ..1810 төг )
Дизель түлш:.............. .1850 төг )

ХАӨМС

ХАА

AANB

AANBRegistration

Мал тооллого

Мал тооллогын тайлангийн систем

NZY1

CPIuser

Улирлын мэдээ

AY1

AANB_TD