Амжиргааны доод түвшин


2017 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2016 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2015 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2014 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2013 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2012 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2011 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2010 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2009 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2008 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин шинэчилсэн Үзэх

1991-2008 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2018 оны 02 сарын 08-ны байдлаар

Алтан тариа 1-р гурил:.1300 төг (кг)
Элсэн чихэр:...............  2000 төг (кг)
Цагаан будаа:..............  2200 төг (кг

Сүү:.............               ..   2500 төг )
Хонины мах ястай : ...  6000 төг (кг)
Үхрийн мах ястай:....... 6000 төг (кг)
Ямааны ястай мах:....   4500 төг (кг)

Ямааны ноолуур:          70000 төг (кг)
Бензин А-80:............... ..1760 төг )
Бензин А-92:............... ..1860  төг )
Дизель түлш:.............. .2150 төг )