Амжиргааны доод түвшин


2017 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2016 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2015 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2014 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2013 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2012 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2011 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2010 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2009 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2008 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин шинэчилсэн Үзэх

1991-2008 оны хүн амын амжиргааны доод түвшин Үзэх

2017 оны 06 сарын 14-ны байдлаар

Алтан тариа 1-р гурил:.1300 төг (кг)
Элсэн чихэр:...............  1900 төг (кг)
Цагаан будаа:..............  2200 төг (кг

Сүү:.............               ..   1500 төг )
Хонины мах ястай : ...  6500 төг (кг)
Үхрийн мах ястай:....... 6500 төг (кг)
Ямааны ястай мах:....   5500 төг (кг)

Ямааны ноолуур:          5800 төг (кг)
Бензин А-80:............... ..1710 төг )
Бензин А-92:............... ..1810 төг )
Дизель түлш:.............. .1850 төг )

ХАӨМС

ХАА

AANB

AANBRegistration

Мал тооллого

Мал тооллогын тайлангийн систем

NZY1

CPIuser

Улирлын мэдээ

AY1

AANB_TD